Poděkování

Powertica logo

Děkujeme společnosti Powertica Commodities AG za poskytnutí finančního daru na činnost Poradny-lasky v roce 2024. Tyto prostředky pomáhají udržet fungování stránek, přispívají k jejich rozvoji a dovolují našim klientům čerpat bezplatné poradenské služby.

Děkujeme vám !!!

logo-comm.jpg, 27kB

Děkujeme společnosti Sev.en Commodities AG za finanční podporu na rok 2019 - 2023. Finanční dar umožní fungování bezplatné internetové poradny pro mladé a dospívají na www.poradna-lasky.cz. A za to Vám patří náš obrovský dík!

logo_vrsanska.png, 12kB

Děkujeme společnosti Vršanská uhelná a.s. z Czech Coal Group za poskytnutí finančního daru na činnost Poradny-lasky v letech 2012 - 2018. Tyto prostředky pomáhají udržet fungování stránek, přispívají k jejich rozvoji a dovolují našim klientům čerpat bezplatné poradenské služby.

Děkujeme vám !!!

Hledáme sponzory

Cordatum Praha, z.s. hledá sponzory pro svou činnost. Jako nestátní nezisková organizace oceníme zapojení komerčního sektoru jak ve formě finanční pomoci, tak i jiného druhu spolupráce a podpory.

Způsob spolupráce a podpory je předmětem vzájemné dohody a budeme rádi, když nás v případě zájmu budete kontaktovat.

acrobat_logo.gif, 280B Zpráva o činnosti Poradny-lásky za rok 2023

acrobat_logo.gif, 280B Zpráva o činnosti Poradny-lásky za rok 2022

acrobat_logo.gif, 280B Zpráva o činnosti Poradny-lásky za rok 2021

Archiv zpráv

Děkujeme Vám.

Cordatum Praha, z.s.

Podpořte nás!

Naše poradenské stránky www.poradna-lasky.cz již od roku 2001 slouží mladým a dospívajícím lidem, kteří se chtějí svěřit a poradit, získávat informace z oblasti mezilidských vztahů a chtějí své vztahy s ostatními lidmi aktivně rozvíjet v každodenním životě. Hlavním účelem našich stránek je poskytování bezplatného a anonymního poradenství. Mimo to nabízíme i smysluplnou zábavu a prostor pro slušnou komunikaci.

Přátelé a široká veřejnost mohou činnost spolku Cordatum Praha a provoz webových stránek podpořit poskytnutím materiálního či finančního daru, který bude plně využit na činnost spolku dle jeho stanov. Spolek je připraven uzavřít s dárci darovací smlouvu.

Běžný bankovní účet spolku, na který mohou být posílány dary, je 2800070444/2010 (Fio Banka).

acrobat_logo.gif, 280B Vzor darovací smlouvy

Prostředky, které nám věnujete, budou využity na chod poradenských stránek. Finance budou tedy investovány zejména směrem ke klientům, do rozvoje a odborné práce s dobrovolníky a dále do dalších spolupracovníků, což jsou převážně studenti VŠ. Kromě dobrovolníků, kteří pracují bez nároku na finanční odměnu, jsou ostatní spolupracovníci za část práce odměňováni hodinovou mzdou a část práce odvádějí zdarma.

Vámi investované prostředky budou věnovány především na zajištění technického zázemí (např. webhosting, platba za domény apod.), na zaškolení nových dobrovolníků, na zajištění účetních a právních služeb, bez kterých by nemohl spolek fungovat, a v neposlední řadě i na vývoj poradenských webových stránek.

Za dlouhou dobu naší praxe se nám potvrzuje a není o tom pochyb, jak důležitá je pro mnoho mladých lidí dostupnost takovéto bezplatné služby. Je však také evidentní, že by bez materiální podpory sponzorů (i z řad jednotlivců) nemohla fungovat ve stávající kvalitě a rozměru, a nadále se rozvíjet.

Pro jakékoli další informace nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám vše upřesníme.

Nakupujte na GIVT

Nyní nás můžete podpořit i prostřednictvím běžných nákupů ve Vašich oblíbených e-shopech. GIVT je internetový projekt, který umožňuje přímou podporu neziskových organizací. Vy nakupujete a nám je zasílána část peněz z Vaší útraty - a nestojí Vás to ani o korunu navíc.

A jak na to? Na givt.cz si nás zvolíte jako svou oblíbenou organizaci (náš profil naleznete zde, vyberte si internetový obchod, kde běžně nakupujete. Z každého vašeho nákupu pak jde předem dané procento na náš účet.

Budeme moc rádi, když nás touto formou podpoříte!

GIVT, 12kB

Už nikdy nezapomenete nakoupit přes GIVT

Přinášíme vám jednoduché rozšíření vašeho prohlížeče, díky kterému už nikdy při nakupování nezapomenete na GIVT. Pokud si aplikaci nainstalujete, kdykoliv navštívíte e-shop, na kterém je možnost nákupu přes GIVT, aplikace vás na tuto možnost upozorní.

Jak to funguje?

1. Aplikaci nainstalujete do vašeho prohlížeče. Instalace i používání jsou zdarma a zcela bezpečné.
2. Při návštěvě e-shopu, který je napojený na GIVT, vás aplikace upozorní.
3. Aplikace o vás neshromažďuje data, nezpomaluje chod počítače a neobsahuje reklamy.

Aplikaci ke stažení naleznete zde.

Děkujeme Vám za jakýkoli příspěvek!

. . .

Cordatum Praha z.s. © 2011 - 2023 | kontakt | Design & code by Štěpán Slíž